Bursa Kuş Gözetleme Turizmi, Kuş Gözetleme Alanları ve Özellikleri

İznik Gölü

Marmara Bölgesi’nin en büyük, Türkiye’nin ise 5. büyük doğal gölü olan İznik Gölü derinliği en fazla 80 m. olan tektonik bir tatlısu gölüdür. Alan sık sazlıkların arasında karışık koloniler kuran küçük karabatak ve gece balıkçılı ile Önemli Kuş Alanı (ÖKA) statüsündedir.

Diğer üreyen türler arasında yüzlerce çift bahri, alaca balıkçıl küçük ak balıkçıl ve gri balıkçıl sayılabilir. İznik Gölü kış aylarında önemli sayıda su kuşu barındırmaktadır.

Uludağ

Bursa’nın güneyinde yer alan Uludağ, Batı Anadolu’nun en yüksek dağıdır. Sakallı akbaba (2 çift) ve kaya kartalı (2 çift) alana ÖKA statüsü kazandıran türlerdir.

Kızıl akbaba, çakırkuşu, küçük kartal, bıyıklı doğan ve gökdoğanın ürediği sanılmaktadır. Küçük sıvacıkuşu ve kara iskete için Uludağ, coğrafi yayılım alanlarının batı sınırını oluşturur. Bu dağ aynı zamanda Türkiye’de paçalı baykuşun yaşadığı bilinen birkaç yerden biridir.

Ulubat Gölü

Marmara Denizi’nin güneyinde yer alan sığ, bulanık, örtrofik bir tatlısu gölüdür. Önemli Kuş Alanı statüsü kazanan Ulubat Gölü, küçük karabatak, alaca balıkçıl ve kaşıkçı için önemli bir üreme alanıdır. Kışın gölde, aralarında küçük karabatak, tepeli pelikan, almabaç patka, tepeli patka ve sakarmekenin de gözlenebileceği büyük sayılarda su kuşu bulunur. Gölde üreyen diğer önemli kuşlar arasında küçük ak balıkçıl ve çeltikçi sayılabilir.

Karaçay Deltası

Marmara Denizi’nin güney kıyısında yer alan delta, göl, bataklık, kumul ve subasar orman eko sistemlerinden meydana gelir. Alan, kara leylak, pasbaş patka, bataklık kırlangıcı ve akça cılıbıtın üreyen popülasyonlarıyla Önemli Kuş Alanı statüsü kazanır. Göç esnasında önemli sayıda küçük karabatak ve ak pelikan, kışın ise sakarmeke başta olmak üzere büyük sayılarda sukuşu bulunur.

Diğer üreyen önemli kuşlar arasında, küçük balaban, gece balıkçılı, alaca balıkçıl, küçük ak balıkçıl, gri balıkçıl, kuğu, yeşilbaş, çıkrıkçın, macar ördeği, elmakaş patka, ak kuyruklu kartal, sakarmeke, poyrazkuşu, sumru, küçük sumru ve çok sayıda ağaçkakan türü sayılabilir.